Swimming Club Rovaniemi käyttää seuraavanlaista maksukäytäntöä


Harjoitus- ja jäsenmaksut:

Uimarilta peritään harjoitusmaksu ja jäsenmaksu uintikausittain. Kaudet ovat syyskausi (syyskuu – joulukuu) ja kevätkausi (tammikuu – toukokuu) ja kesäkausi (kesäkuu – elokuu).  Kesäkaudenharjoittelusta ei peritä jäsenmaksua, mutta peritään erillinen kesäharjoittelumaksu.

Harjoitusmaksun suuruus riippuvainen uimarin tasoryhmästä, johon hän kuuluu. Harjoitusmaksu on määritelty harjoituskertojen (viikossa) ja -keston mukaisesti. Jäsenmaksu on kaikille uimareille aina sama, riippumatta uimarin harjoituskertojen määrästä tai -ajasta. 

Kesäharjoittelujaksolla  2016  on erikseen määrätty hinta.

Sisaralennus:

Seuralla ei ole käytössään sisaralennusjärjestelmää

Laskutus:

Seura laskuttaa ryhmien harjoitus- ja jäsenmaksut n.neljä  viikkoa virallisten harjoitusten alkamisen jälkeen. Mikäli uimari lopettaa harjoittelun kesken uintikauden, ei seura palauta jäsen- tai harjoittelu- maksua tai osaa maksusta tai ryhdy muihinkaan maksujärjestelyihin.

Samoin , jos uimari ei pysty osallistumaan kaikkiin ryhmänsä harjoituksiin, esimerkiksi toisen harrastuksen johdosta,  ei seura palauta jäsen- tai harjoittelumaksua tai osaa maksusta tai ryhdy muihinkaan maksujärjestelyihin.Maksujen laiminlyönti

Harjoittelumaksun maksamatta jättäminen tarkoittaa, että seuralla ei velvollisuutta tarjota uintiopetusta ko. uimarille.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen tarkoittaa, että uimari ei ole seuran jäsen. Tällöin esim. seuran järjestämä vakuutus ei kata ohjatussa harjoitustilanteessa  tapahtuneiden vammojen hoitokuluja.

Valmennuskeskuksen  uimareilla on kuitenkin mahdollisuus anoa seuran hallitukselta harjoitusmaksun alentamista, mikäli uimari on perustellusta syystä estynyt osallistumasta ryhmänsä harjoituksiin pääosan harjoituskaudesta. Perusteltuja syitä ovat terveydelliset syyt, varusmiespalvelu, asuu tai opiskelee tai työskentelee toisella paikkakunnalla tai muut hallituksen hyväksymät syyt. ( 4 /2009)


Uinnin lopettaminen:

Lopettamisesta on lähetettävä erillinen verkkosivuilla oleva lopetusilmoituslomake.

Tai jos lopettava uimari on Kuk Muk, Lag  ja Pa-ryhmissä , niin näiden ryhmien valmennusvastaavalle  elli@sc-rovaniemi.com


Ryhmävalmentajat eivät ota vastaan lopettamisilmoitusta.

Lopettamisesta on tehtävä ilmoitus mahdollisimman nopeasti, jotta lopettavan uimarin tilalle saadaan nostettua varasijoilta.

Laskuissa on normaali eräpäivä – ja viivästyskorkokäytäntö. Erääntyneet laskut annamme perintätoimiston perittäväksi.

Kilpailut:

Kilpailuihin ilmoittaudutaan aina uimarin oman valmentajan kautta. Seura maksaa aina kilpailijan startti-, matkustus-, majoitus-, ja ruokailumaksut. Kyseiset maksut laskutetaan uimareilta  kilpailujen jälkeen seuran toimesta. Suomen uimaliiton luvalla järjestettyihin kisoissa on uimarilla oltava voimassa oleva kilpailulisenssi.


Muutokset:

Mikäli uimarin vanhemmat haluavat tarkistaa tai esittää muutosta uimarilta perittäviin maksuihin yms., on asiasta tehtävä aina kirjallinen esitys uimaseuran hallitukselle, joka käsittelee anomuksen ja vastaa siihen kirjallisesti.

Get Adobe Flash player