SWIMMING CLUB ROVANIEMI                              päivitetty 19.8.2009   

                                                                                Scr hallitus/kokous 15-2009

 

SEURAN VARAINHANKINTA

SCR varainhankinta perustuu yhdistyksen sääntöjen 3§:n mukaisiin rahoitus- lähteisiin: ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia ja kioski ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta liikuntapalveluja, urheiluvälineitä ja -asusteita.

 

Lisäksi seuran muuhun varainhankintaan kuuluu:

Rovaniemen kaupungin, Lapin läänin tai jonkun muun julkisen tahon tai valtakunnallisen järjestön myöntämien avustuksien tai tukien hakeminen.

Julkaisutoiminnasta tai muusta projektiluontoisesta varainhankinnasta ja mahdollisesta talkootyöstä, kuin se on mahdollista Verohallinnon talkootyön ohjeistuksen mukaisesti.

Swimming Club Rovaniemen järjestämissä kilpailuissa kerätään varoja ainoastaan koko seuran toimintaan.


Kaikesta seuran varainhankinnasta tekee päätöksen seuranhallitus.


RYHMÄKOHTAISTEN VAROJEN HANKKIMISEKSI

1.      Swimming Club Rovaniemen vähintään yhdellä uintiryhmällä on mahdollisuus kerätä varoja sääntöjen tarkoituksen mukaisen toiminnan rahoittamiseksi (seuran toimintasäännöt 2§ ja 3§)

2.      Sääntöjen mukaista toimintaa, johon yhdessä kerättyjä varoja voi ryhmä käyttää, on mm. seuran jäsenten kilpailumatkojen kulujen korvaaminen, leirien järjestäminen, varustehankintaan jne. hallituksen erikseen hyväksymää tarkoitusta varten. ( ks. seuran säännöt, sekä www.vero.fi/ talkootyön käsite)

3.      Varainhankintapäätöksen tehnyt ryhmä tekee varainhankintahakemuksen ja – suunnitelman, jonka esittävät seuran hallitukselle.

4.      Yhdessä kerätyt varat on käytettävä varojen keräykseen osallistuneen ryhmän ( seuran jäsenten) kesken tasapuolisesti ( ks. www.vero.fi/ talkootyön verotus, ohje DNRO 5081/32/2005

5.      Varoja keräävä ryhmä nimeää yhdyshenkilön, jonka tehtävänä on toimia yhdys- henkilönä hallituksen ja ryhmän välillä, sekä maksuliikenteen hoitamisessa.

6.      Maksuliikenne toteutetaan Swimming Club Rovaniemen pankkitilin, kirjanpidon ja laskutusjärjestelmän   kautta. Kerätyt varat ”korvamerkitään” varoja keräävän ryhmän käyttöön.

7.      Seuran logon yhteydessä sallitaan sponsorin tarra vain silloin, kun se on hankittu seuran (SCR) tai ryhmän hyväksytyn varainhankinnan yhteydessä.

 

HENKILÖKOHTAINEN VARAINHANKINTA

1.      Uimarilla on oikeus hankkia henkilökohtaisia yhteistyökumppaneita, kun on toimittu Suomen Urheilijoiden Tukisäätiön valmennusrahaston ohjeistuksen mukaan, jolloin uimarin tulee hyväksyttää sopimus Uimaliitossa.

2.      Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että uimarille on perustettu valmennusrahasto ja näin ollen hän ei hae tukea seuran nimissä vaan omissa nimissään, eikä käytä seuran nimeä hyväkseen väärällä tavalla. Tällöin rahaston käyttö ja mahdolliset veroseuraamukset ovat uimarin vastuulla.

3.      Rahastoitava tulo on siis urheilutuloa, joka on sponsorituloa tai kilpailujen palkinto- ja starttirahoja. Sponsorisopimuksista on oltava kolmikantasopimus urheilijan, sponsorin ja lajiliiton kesken.

4.      Urheilija voi nostaa varoja valmennusrahastosta verottomasti hyväksyttäviä lajin valmennus- ja urheilukuluja vastaan.

5.      Tarvittaessa uimari esittää kopion yhteistyösopimuksestaan hallitukselle tai on velvollinen ilmoittamaan seuralle tekemästään sopimuksesta, mutta ei sopimuksen sisällöstä.

6.      Uimarin henkilökohtaisten yhteistyökumppaneiden logojen käyttö seura-asuissa sallitaan siinä tapauksessa, että sopimukset on tehty Suomen urheilijoiden Tukisäätiön ohjeistuksen mukaisesti ja ovat Suomen Uimaliiton hyväksyminä.

7.      Henkilökohtaisen tukijan hankkiva uimari tulee selvittää myös, että henkilökohtainen yhteistyösopimus ei ole ristiriidassa seuran tekemien sopimusten kanssa

 


Get Adobe Flash player